Preskočiť na obsah

Pavúčik Zlatúšik, Diana Amftová

    Bola to kniha o pavúčikovi Zlatúšikovi, ktorý sa tešil do školy a chcel si ju vyskúšať. Páčilo sa mi, že sa učili, cvičili, potom mali aj prestávku presne ako v škole. Bol tam jeho kamarát Hapčík, ktorý mu pomáhal s matematikou, telesnou, prírodovedou, hudobnou, slovenčinou a na výtvarnej aj maľovali. Na konci išli unavení domov porozprávať mame o celom dni, ako si vyskúšali školu a už sa na ňu veľmi teší a ako sa tam naučí písať, čítať, počítať.