Preskočiť na obsah

Prečítaj knihu

Čítanie kníh ti otvára dvere do nekonečných svetov plných dobrodružstiev, tajomstiev a vedomostí. Každá stránka knižky ti ponúka príležitosť stať sa časťou príbehu, objavovať nové krajiny a stretnúť fascinujúce postavy. Nielenže rozvíjaš svoju predstavivosť a kreativitu, ale zároveň si rozširuješ slovnú zásobu a zlepšuješ čitateľské schopnosti. Knihy ti tiež pomáhajú lepšie pochopiť svet okolo seba, učia ťa empatii a poskytujú nové perspektívy, ktoré môžu ovplyvniť tvoje myšlienky a rozhodnutia. Navyše, čítanie je skvelý spôsob, ako relaxovať a uniknúť od každodenného stresu.

 1. Súťaž v čítaní kníh má tri kategórie:
  • materské školy,
  • základné školy,
  • stredné školy.
 2. Každá kategória sa hodnotí samostatne.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci materských, základných a stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky.
 4. Registrácia súťažiacich prebieha prostredníctvom internetovej stránky TU.
 5. Podmienkou účasti v súťaži je prečítať (aspoň) jednu knihu podľa vlastného výberu a následne:
  a. v prípade materských škôl nakresliť obrázok,
  b. v prípade žiakov I. stupňa základných škôl nakresliť obrázok alebo napísať text,
  c. v prípade žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl zaslať text v rozsahu 0,5 až 2 normostrany, v ktorom súťažiaci popíše, prečo si konkrétnu knihu zvolil a čo mu jej prečítanie prinieslo.
 6. Súťažiaci nahrá text, resp. elektronickú verziu obrázka (sken, foto) spolu so svojimi kontaktnými údajmi prostredníctvom portálu www.vratmeknihydoskol.sk. V prípade materských škôl nahrá obrázok do systému učiteľ, resp. zákonný zástupca.
 7. Predpísaná forma textu je čistý text bez formátovania.
 8. Predpísaná forma obrázku je JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF alebo ekvivalent.
 9. Každý účastník môže do súťaže zaslať len jeden text, resp. obrázok.
 10. V súťaži sa neposudzuje literárna kvalita príspevkov, dôležité je čítať.
 11. Z doručených príspevkov sa víťazi pre jednotlivé kategórie určujú žrebovaním. Žrebovanie môže byť regionálne ohraničené, resp. rozlíšené (napríklad podľa samosprávnych krajov).

Pridaj príspevok >>