Preskočiť na obsah

Prekážka je cesta

  Prekážka je cesta – Ryan Holiday

  Povedal by som že existujú 3 typy kníh:
  1. Knihy ktoré si raz prečítate a poviete si, že ich obsah bol dobrý (alebo nie)
  2. Knihy ktoré si prečítate a ich obsah sa vám páči natoľko, že sa k nim čas od času vrátite. 3. A potom sú tu knihy ktoré by sa dali nazvať životnou príručkou. Knihy, ktoré vám vedia zmeniť život k lepšiemu pokiaľ dané rady s knihy budete uplatňovať.

  Je ohromujúce s akou rýchlosťou človek zabúda, a preto by bolo veľmi naivné si myslieť, že využijeme plný potenciál knihy po prvom čítaní. Sú to knihy ktoré sa oplatí prečítať viac krát, často do nich nahliadať a zamýšľať sa, či a ako sa to dá previesť do praxe.

  Knihy prekážka je cesta je ( aspoň pre mňa ) kniha 3. typu a pre to by som rád o nej niečo napísal.

  Kniha je veľmi praktický a pre každého pochopiteľný úvod do Stoickej filozofie. Filozofia Stoicizmu je veľmi praktická sama o sebe. Pre ilustráciu by som rád uviedol citát od asi najznámejšieho predstaviteľa Marca Aurélia : ,,Máte moc nad svojou mysľou, nie nad dianím okolo vás. Uvedomte si to a získate silu.”
  Kniha je rozdelená do 3. častí: Percepcia, akcia a vôľa. Rád by som napísal niečo o každej z nich.

  Percepcia alebo inak povedané úhol pohľadu. Kapitola poukazuje na to ako moc záleží na tom, ako danú situáciu vnímame. Taktiež to môže vystihnúť výrok ,,Všetko zlé je na niečo dobré” ktorý je v dnešnej dobe priam klišé ale pokiaľ by sme filozofiu študovali do hĺbky, v jej jadre by sme našli takéto jednoduché výroky.

  Druhá časť akcia poukazuje na na dôležitosť konania. Napriek tomu že sa necítime pripravený by sme mali konať. Samozrejme nie bezhlavo, chce to vynaliezavosť. Skrátka ide o to, že pokiaľ iba premýšľame o tom čo chceme docieliť, nikam sa neposúvame. Na 2. stranu, pokiaľ iba bezhlavo konáme a nezastavíme sa (nepremýšľame), budeme chodiť dookola.

  A nakoniec Vôľa. Aj táto časť poskytuje človeku zopár užitočných rád ako žiť pokojnejší a šťastnejší život ako napríklad uvedomiť si že nie ste stredobodom vesmíru, zamyslieť sa čas od času na vlastnou smrťou ale nie v negatívnom slova zmysle. Práve naopak, v pozitívnom!
  Uvedomiť si, že tu nebudeme večne a spýtať sa sami seba, či si život užívame a robíme to čo má zmysel alebo len prežívame a strácame čas s blbosťami.
  A mnoho užitočných výrokov ako Amor Fati – Nielen prijímať osud ale aj ho milovať!
  Pokiaľ človek príjme takéto rady za svoje krédo, všetko v živote začne dávať zmysel.

  Jedna z kapitol z ktorých som si niečo odniesol sa venovala šťastiu. Definícia šťastia je v krásnom súlade s úvodným citátom Marca Aurélia. Šťastie totiž nezávisí od vonkajších okolností ale od vnútorného postoja.

  Kniha obsahuje mnoho citátov na zamyslenie rovnako aj príklady z praxe ktorými sa môžeme inšpirovať. Na záver uvediem pár citátov ktoré ma najviac oslovili a obohatili:

  ,,Najúspešnejší nie sú tí, ktorí čakajú na svoju šancu, ale tí, ktorí si ju vytvoria”

  ,,Pokiaľ sa začneme riadiť svojimi najplytkejšími pohnutkami, v podstate strácame zmysel”

  ,,Zbav sa klamných predstáv a zbavíš sa pocitu škody. Zbav sa pocitu škody a zbavíš sa škody”