Preskočiť na obsah

Temné storočie

    Ivan Mrva: Temné storočie

    Vždy ma zaujímali slovenské dejiny. Dejepis je môj obľúbený predmet. Túto knihu som si vybral, lebo ma zaujalo obdobie 17. Storočia a chcel som sa o ňom dozvedieť viac. Bolo to rozhodne tragické obdobie našich dejín. Po bitke pri Moháči v roku 1526 obsadili veľkú časť Uhorska Turci, ktorí podnikali koristnícke nájazdy do zvyšku krajiny. Uhorsko sa stalo mečom a štítom kresťanskej Európy. Krajina sa stala súčasťou Habsburskej monarchie. Do Uhorska sa rýchlo začala šíriť Lutherova reformácia. 17. storočie bolo vyplnené bojmi medzi Turkami, cisárskymi žoldniermi a protihabsburskými povstalcami. Najťažšie tieto boje doliehali na bežné obyvateľstvo. Naši predkovia museli znášať turecké nájazdy, rabovanie žoldnierov a výčiny povstalcov. Dokázali však prežiť a preukázali obrovskú vitalitu. Habsburgovci sa snažili presadiť v krajine absolutistický spôsob vlády, čo narážalo na odpor uhorskej šľachty. Tento spor vyústil do niekoľkých stavovských povstaní. Viedli ich väčšiu sedmohradské kniežatá. Posledné povstanie sa skončilo až v roku 1711 podpisom Satmárskeho mieru. Zároveň bolo toto storočie naplnené neľútostnými náboženskými bojmi medzi katolíkmi a protestantmi. Na území dnešného Slovenska sa presadzovala pod vplyvom habsburgovcov rekatolizácia, čo okrem potláčania práv protestantov viedlo aj ku rozvoju školstva. V Uhorsku bolo založených niekoľko jezuitských kolégií a dve univerzity v Trnave a v Košiciach. Zároveň sa začalo rozvíjať slovenské národné povedomie. Vďaka tejto knihe som sa veľa naučil a dozvedel som sa viac o ťažkom živote našich predkov.