Preskočiť na obsah

Teória relativity

  Autor knihy : Azaria Polikarov
  Názov diela: Teória relativity
  Ide o knihu z oblasti odbornej literatúry, ktorá ponúka zjednodušenie Einsteinovej teórie relativity tak, aby ju pochopil aj prostý človek, ten, ktorý nemá príliš obsiahle vedomosti z fyziky, ale má chuť vedieť viac a posúvať sa ďalej v tejto problematike. Kniha je písaná jednoducho, nie náročným odborným jazykom, určená teda aj pre laikov.
  Knihu som si so záujmom bol vypožičať od môjho knižného anjela, mojej triednej učiteľky, ktorá ma zároveň učí aj predmet fyzika. Téma ma zaujímala, ale nemal som o nej dostatok hodnoverných zdrojov a informácií. Preto som pátral a našiel som práve túto knihu.
  Pri čítaní knihy som cítil zaujatie, nadšenie z objavovania nových faktov a skutočností. Môžeme sa v nej stretnúť s pojmami ako ekvivalencia, gravitácia a zotrvačnosť, časopriestor, energia a hmota. Mňa fascinoval najmä fakt, ako sa deformuje časopriestor. Ohúrilo ma tiež poznanie, že neexistuje rozdiel medzi energiou a hmotou, aj energia sa tá totiž vážiť, napríklad, keď zohrejeme 260 ton z nula stupňov na 100 stupňov Celsia, energia je 1 miligram.
  Túto knihu by som odporučil študentom, ktorý sa zaoberajú fyzikou a majú túžbu k ľudskému poznaniu. Prečítaním tejto knihy môžu získať pocit, ako málo vieme o svete a vesmíre vo všeobecnosti, že musíme ešte veľa bádať. Je inšpiráciou, núti nás rozmýšľať o veciach, ktoré nám nie sú doposiaľ známe a nepoznáme ich príčiny. Má nás viesť, inšpirovať k bádaniu a novému poznaniu.
  Pri čítaní som sa dozvedel veľa zaujímavých faktov a posunulo ma to aj smerom k problematike čiernych dier, o ktorých som neskôr s vášňou napísal aj moju stredoškolskú odbornú prácu. Mnohé iné knihy, obrázkové atlasy fyziky a astrofyziky mi poskytli viac obrazového materiálu, ale vstupné informácie som získal najmä z tejto knihy.

  Kniha síce vyšla už v roku 1957, je stále aktuálna, aj Einsteinova teória relativity je stále rovnaká, len môže mať rôzne interpretácie. Je jasné, že táto kniha nie je jediná, ktorú som k tejto téme prečítal, ale pomohla mi vybudovať si ucelenú predstavu o téme z tejto časti fyziky. Zároveň som sa dozvedel o Einsteinovej teórii relativity, ktorú možno chápať rôznorodo, niekto hovorí, že skreslene, niekto že hodnoverne, je na nás, akú cestu si vyberieme, čomu uveríme, ale čím viac zdrojov máme, tým menej sme manipulovateľní a neveríme hoaxom.
  Táto kniha je svedectvom o tom, že aj staré knihy môžu byť dobré, kvalitné a môže nám rozšíriť obzory…