Preskočiť na obsah

Tri gaštanove koňe

  Názov knihy: Tri gaštanové kone
  Autor: Margita Figúry
  Rok a miesto vydania: Kaligran Bratislava 2013
  Hl.postava a vlastnosti: Peter-robotný Magdaléna-zamilovaná
  Vedľaj.postavy a vlastnosť: Jano-bitkár, Mama-pyšná, Otec-robotný
  Dej: 1. Peter ľúbi Magdalénu
  2.Dala Petrovi sľub
  3.Život u ujca a ujčinej
  4. Práca na píle
  5.Povolanie za drevorubača
  6.Stavba domu
  7. Dokončenie domu
  8. Vyhadzou z prace
  9. Nova práca kupujúceho koni
  10.Požičanie si 2 gaštanových koni
  11. Cesta za dievčinou
  12. Dievčina bola vydatá
  Myšlienka, ktorá sa mi páčila: Že Peter bol robotný a išiel si za svojim snom
  Čitateľské dojmy: Páčilo sa mi že Peter si šiel za svojim snom
  Nepáčilo sa mi že Jano bil kone