Preskočiť na obsah

Vianočná nádielka Grázlika Gaba-Francesca Simon

  Opis Hlavnej postavy: Gabo, Gabo má prezývku Grázlik Gabo kvôli jeho vlastnostiam. Základné vlastnosti sú: je drzý, lenivý, nemá rád svojho menšieho brata a volá ho Červiak, má rad Terminátora Gladiátora, jeho najobľúbenejšie jedlo je zmrzlina, stále sa sťažuje, jeho najväčšia nepriateľka je Náladová Naďa.
  Opis vedľajšej postavy: Vilko, Vzorný Vilko je v podstate opak Gaba. Tú sú jeho základné vlastnosti: je slušný, je milý k rodičom, odpúšťa, má veľmi rád školu, robí si úlohy, vždy sa háda s Gabom kvôli maličkostiam, veľmi ľahko sa rozplače keď sa háda s Gabom alebo keď ho Gabo bije, je za všetko vďačný a má rád poúčať druhých.
  Príbeh sa začína Grázlikom Gabom v triede, ako sa nudí, a zrazu zachytí jedným uchom, že v škole sa bude konať vianočné predstavenie. Hneď, ako to počul, vykríkol: „Ja chcem byť JOZEF.“ Učiteľka ho utíšila, a keď sa dostala ku Jozefovi tak vybrala jeho mladšieho brata Vzorného Vilka. „Ten červotoč bude hrať Jozefa?“ Vykríkol nahlas. „TICHO“ skríkla ho učiteľka. „A ty Gabo budeš… Hostinský“. „To snáď nie je možné!!!!!“ Gabo si vykríkol v duchu. Gabo rozmýšľal ako presvedčiť svojho brata, že nemôže hrať Jozefa. Gaba potom napadlo niečo geniálne… Nebude nasledovať svoj text, ale namiesto toho ich pohostí. Prišiel deň, kedy konečne bolo predstavenie, a prišla chvíľa na Gabovu skvelú rolu… „Môžeme zostať v hostinci?“ spýtala sa Náladová Naďa. „Môžete“ povedal Gabo. Potom sa tam začali hádať, či je hostinec plný alebo nie, a učiteľka potom na Gaba nakričala v zákulisí.
  Je vianočná noc a Gabo sedí v obývačke, keď sa mama spýta Gaba a Vilka: „Máte chlapci vaše darčeky pripravené? „Dlho som si na tie darčeky šetril, ale mám ich a dokonca aj zabalené“ Odpovedal Vilko. Gabo bol v šoku, on ešte ani nemal tie darčeky kúpené, a to bol vianočný večer. Rýchlo upaľoval do svojej izby a niečo mu napadlo: „Ja ich nemusím kúpiť“ Takže Gabo našiel pohodené veci po dome a nazval ich darčekmi.
  Keď bol s tým hotový, tak bol čas spať, Gabo ale pripravil pascu na Santu, lebo mu nepriniesol veci, ktoré chcel. Gabo bol hore do 12:00, ale vtedy vyhladol, takže si išiel dať čokoládu, ale zakopol o stromček, rodičia sa zobudili a on rýchlo myslí čo má povedať. Keď sa ho mama spýtala prečo je tam tak odpovedal: „Počul som rámus tak som sa išiel pozrieť dole.“ Potom mu rodičia prikázali ísť do postele a darčeky tam už boli… takže Gabo pokazil svoj plán.
  Keď sa Gabo potom zobudil, rozbalil si darčeky a nebol šťastný… Ale prišli nové od jeho príbuzných a vtedy sa potešil z trojzubca Terminátora Gladiátora. Gabo potom čakal na večeru, ale otec zistil, že nič sa nepieklo, takže Gabo čakal celý deň na nič až si nakoniec objednali pizzu.
  Toto je záver slohu, dúfam, že bol spracovaný dobre. Nicolas Cigánik