Preskočiť na obsah

Zelený lúč – Jules Verne

  Kniha ktorú som si vybrala sa volá Zelený lúč. Napísal ju Jules Verne. Kniha je o osemnásť ročnej Helene Campbellovej, ktorú vychovávajú jej ujovia Sib a Sam. Ujovia Sib a Sam ju chcú vydať za vedca Aristobula Ursiclosa, kvôli jeho vzdelaniu, výzoru ale aj bohatstvu. Keď tento návrh predstavili Helene, odmietla. Nechce sa vydať. Keď neskôr číta noviny nájde tam článok o zelenom lúči. Povie ujom, že sa nevydá pokiaľ zelený lúč neuvidí. Legenda tvrdila, že ten kto uvidí zelený lúč sa už nemôže mýliť v citoch. No tento lúč môžu vidieť iba keď zapadne slnko na obzore mora, bez nejakých prekážok. Preto sa rozhodnú, že pôjdu zelený lúč nájsť do Obanu.
  Po ceste sa im veľakrát podarí lúč skoro vidieť, ale vždy sa niečo pokazí. Niekedy je hmla, niekedy zas prejde okolo plachetnica. Raz dokonca počas cesty uvideli loď, ktorú vťahoval vír do mora. Našťastie sa im podarí zachrániť loď. Práve kvôli tejto záchrane ale zmeškajú zelený lúč na ktorého videnie boli ideálne podmienky.
  Keď prídu na Oban, zistia, že tam je aj Aristobulus Ursiclos. Spolu sa všetci vyberú na výbežok, z ktorého je dobre vidieť na more. Podmienky sú ideálne na pozorovanie zeleného lúča. Keď už ho skoro uvidia, na oblohe sa zjaví oblak a zelený lúč sa v ňom stratí.
  Jedného dňa sa rozhodnú, že si spolu zahrajú kriket. Keď príde na radu opäť Helena, udrie veľmi silno do gule a trafí maliarsky stojan na ktorom práve maľuje jeden maliar. Tým maliarom je Oliver Sinclaire. Zistilí, že obaja majú rovnaký cieľ a to vidieť zelený lúč.
  Aby videli lúč zájdu aj na ostrov Seil, ale ani tam sa im ho nepodarilo vidieť. Prešla tadiaľ plachetnica na ktorej bol práve pán Ursiclos. Neskôr sa rozhodnú, že pôjdu aj s Oliverom na ostrov Iona. Na tomto ostrove sa mohol nachádzať nejaký obzor, kde by mohli zelený lúč uvidieť. Vydávajú sa tam bez Aristobula, ale on sa tam nejakou náhodou objaví aj tak.
  Po Ione cestujú na ďalší ostrov na ktorom sa nachádza známa jaskyňa. A práve v nej trávi Helena veľa času. Jedného dňa zasiahne ostrov silná búrka. Keď je čas večere, Helena tam nie je a Oliver ju chce zachrániť. Myslí si, že Helena bude v jaskyni a tam naozaj bola. Išiel preto do jaskyne plnej vody aby ju zachránil a podarilo sa mu to.
  Na druhý deň tento zelený lúč je krásne vidieť. Ale Helena s Oliverom ho nevideli, lebo sa pozerali na seba. Im to ale nevadí, lebo našli niečo ešte krajšie. A to šťastie.